vrijdag

 

vrijdag

TWO BALL SCRAMBLE STABLEFORD

Deze spelvorm wordt gespeeld door een vooraf ingedeeld team van 2 spelers. In een flight spelen twee teams. Zij wisselen hun scorekaart uit.

Beide spelers van een team slaan af  en kiezen vervolgens welke bal het beste ligt. De andere bal wordt opgenomen en mag geplaatst worden binnen een stoklengte van de beste bal.

Beide spelers slaan daarna hun eigen bal van deze positie en het proces uit de vorige zin herhaalt zich tot er uitgeholed is.

Wordt een bal in een hazard of in de rough gekozen, dan moeten beide ballen ook van daar uit gespeeld worden. Markering kan geschieden met behulp van een tee.

Op de greens moet de bal geplaatst worden binnen 10 cm van de positie van de gekozen bal (maar niet dichter bij de hole). De plaats van de gekozen bal dient gemarkeerd te worden.

Na iedere hole wordt het aantal slagen en de daarbij behorende stablefordpunten genoteerd. Nadat de achttien holes zijn gespeeld, worden de stablefordpunten opgeteld en op de scorekaart genoteerd.

De scorekaart dient te worden ondertekend door beide teams.

Winnaar is het team met  het hoogste aantal stablefordpunten.

INSCHRIJVEN -aug