dinsdag

dinsdag

LET OP!

Voor deze wedstrijd is geen handicart meer beschikbaar!

Ambrose (4-spelers strokeplay)

De zeer populaire variant Ambrose is een wedstrijd die gespeeld wordt door teams bestaande uit vier personen.

Alle vier slaan af op de afslagplaats(en) en vervolgens kiezen de teamleden de bal met de beste ligging. DE overige drie ballen worden opgenomen en geplaatst binnen één clublengte van deze bal, maar niet dichter bij de hole. Alle spelers slaan om beurten hun tweede bal van deze positie. Vervolgens wordt wederom gekozen welke bal de beste positie heeft en een ieder plaatst zijn bal weer binnen één clublengte. Wordt een bal in een hazard of in de rough gekozen, dan moeten de overige ballen ook van daar uit gespeeld worden. Markering kan geschieden met behulp van een tee. Op de greens moeten de ballen gespeeld worden binnen 10 cm van de gekozen bal (maar niet dichter bij de hole). Deze plaats dient gemarkeerd te worden met een marker. Na iedere hole wordt de beste score genoteerd. Nadat de achttien holes zijn gespeeld, worden de scores opgeteld. Het team met de laagste netto score is winnaar.

De scorekaart dient te worden ondertekend door twee spelers van het team.

 

BELANGRIJK: Van elke speler moet minimaal vier maal de bal gekozen worden met de beste ligging (dit eveneens noteren op de score kaart).

INSCHRIJVEN -aug